En bättre framtid för
flyktingar i Uganda

Projektet En bättre framtid för flyktingar i Uganda innebär en unik möjlighet för företag, stiftelser och privatpersoner att göra konkret skillnad för människor på flykt. Bidraget öronmärks direkt till projektet för fyra särskilt prioriterade insatser: Utbildning, skydd, miljö & energi och innovation.

Bättre skola för barn på flykt

I Bidibidi är nästan 60 procent av befolkningen i skolåldern, men de skolor som finns är överfulla och har för få lärare.
Att få gå i skolan ger framtidstro, skapar möjligheter till vidareutbildning och jobb. Den är dessutom en av få platser där barn får leka, utvecklas och bara får vara barn.

Med ert stöd ser vi till att:
• Högstadieskolan Valley View i Bidibidi renoveras och byggs ut med nya klassrum och lärarbostäder.
• Fler barn och ungdomar får gå i skolan.
• Utbildningskvaliteten höjs
• Fler kan få stipendier för utbildning på högre nivå.

Läs mer om skolan och möt eleven Edita.

Skydd och stöd till utsatta familjer

Många av människorna i Bidibidi har upplevt sexuella övergrepp, tortyr och kommit ifrån sina familjer när de flytt från krig och förföljelse. Känslomässigt och psykiskt trauma är vanligt, många har själva utsatts eller eller bevittnat våld mot sina barn, familjemedlemmar och vänner.

Med ert stöd kan vi:
• Bygga ett nytt skyddat boende för särskilt utsatta kvinnor och barn.
• Se till att flyktingar i behov av psykosocialt stöd får specialiserad vård.

Läs mer om hur vi skyddar kvinnor och barn.

Grönare områden och mer energi

Ugandas välkomnande av flyktingar har bidragit till en lång rad positiva effekter. Men samtidigt har det inneburit påfrestningar för miljön. Många träd har huggits ned för att människor ska få bränsle, kunna elda och laga mat. Dessutom behöver elförsörjningen till allmänna byggnader som vårdcentraler förbättras.

Med ert stöd kan vi:
• Plantera 150 000 träd.
• Bygga tre nya plantskolor och bilda fem skogsområden.
• Utöka elnätet så 100 byggnader kopplas på eller får ökad elförsörjning.
• Dela ut 11 800 solcellslampor till skolelever.

Läs mer om arbetet för miljön.
Läs mer om hur bättre elnät förbättrar vården.

Solvatten ger familjer rent vatten

Svenska uppfinningen Solvatten renar smutsigt vatten till rent dricksvatten med hjälp av solens strålar. Vattnet kan användas för matlagning, handtvätt och hygien.

Solvatten minskar användningen av ved och kol som bidrar till hälsofarlig rök och utsläpp. Med en Solvattendunk hemma slipper kvinnor gå långa sträckor för rent vatten vilket minskar risken att utsättas för övergrepp och våld.

Med ert stöd kan vi:
• Dela ut 1 008 Solvattendunkar till familjer i Bidibidi, vilket ger rent, varmt vatten till över 5 000 människor varje dag.

Läs mer om Solvatten här.

Amelie Häger

ansvarig strategiska partnerskap

Emma Jensen

koordinator strategiska partnerskap

Astrid Steen

chef företagssamarbeten och filantropi

Kajsa Ljungquist

ansvarig filantropi och stora givare

Charlotte Wiström

FAQ

Fråga 1

Crucifix cray tousled blue bottle post-ironic bitters hell of. Viral cloud bread chillwave, 90's hashtag meh paleo quinoa migas intelligentsia tacos portland listicle mlkshk. Cred enamel pin franzen banjo food truck. Pabst kogi chillwave vaporware +1 poke kitsch VHS locavore meh adaptogen trust fund. Tumblr celiac lyft, cold-pressed put a bird on it bitters truffaut la croix gastropub whatever sustainable disrupt.

Fråga 2

Crucifix cray tousled blue bottle post-ironic bitters hell of. Viral cloud bread chillwave, 90's hashtag meh paleo quinoa migas intelligentsia tacos portland listicle mlkshk. Cred enamel pin franzen banjo food truck. Pabst kogi chillwave vaporware +1 poke kitsch VHS locavore meh adaptogen trust fund. Tumblr celiac lyft, cold-pressed put a bird on it bitters truffaut la croix gastropub whatever sustainable disrupt.

Fråga 3

Crucifix cray tousled blue bottle post-ironic bitters hell of. Viral cloud bread chillwave, 90's hashtag meh paleo quinoa migas intelligentsia tacos portland listicle mlkshk. Cred enamel pin franzen banjo food truck. Pabst kogi chillwave vaporware +1 poke kitsch VHS locavore meh adaptogen trust fund. Tumblr celiac lyft, cold-pressed put a bird on it bitters truffaut la croix gastropub whatever sustainable disrupt.