En bättre framtid för
flyktingar i Uganda

Projektet En bättre framtid för flyktingar i Uganda innebär en unik möjlighet för företag, stiftelser och privatpersoner att göra konkret skillnad för människor på flykt. Bidraget öronmärks direkt till projektet för fyra särskilt prioriterade insatser: Utbildning, skydd, miljö & energi och innovation.

Bättre skola för barn på flykt

I Bidibidi är nästan 60 procent av befolkningen i skolåldern, men de skolor som finns är överfulla och har för få lärare.

Tillsammans har vi sett till att:
• Högstadieskolan Valley View i Bidibidi har renoverats och byggts ut med nya klassrum.
• Fler barn och ungdomar får gå i skolan.
• Utbildningskvaliteten har höjts.
• Fler kan få stipendier för utbildning på högre nivå.

Med hjälp av ert stöd kan vi fortsätta förbättra möjligheterna till utbildning med utbyggnad av klassrum och toaletter, vidareutbildning av lärare och insatser för att förbättra elevernas välmående.

Läs mer om skolan och möt eleven Edita.

Skydd och stöd till utsatta familjer

Många av människorna i Bidibidi har upplevt sexuella övergrepp, tortyr och kommit ifrån sina familjer när de flytt från krig och förföljelse. Det finns ett stort behov av psykosocialt stöd och tyvärr fortsätter kvinnor att utsättas för övergrepp och våld i lägret. De skyddade boendena räcker inte till för att ta emot alla.

Vårt stöd har bland annat gjort att:
• Ett skyddat boende har byggts ut så att det nu finns plats för fler som behöver akut skydd.
• De boende har en bättre miljö samt får mer psykologiskt stöd och hjälp till egen försörjning.

Med hjälp av ert stöd kan mer stöd ges till utsatta kvinnor och barn i akut behov av skydd.

Läs mer om hur vi skyddar kvinnor och barn.

Grönare områden och mer energi

Ugandas välkomnande av flyktingar har bidragit till en lång rad positiva effekter. Samtidigt har det inneburit påfrestningar för miljön. Många träd har huggits ned för att människor ska få bränsle, kunna elda och laga mat.

Vårt stöd har bland annat gjort att:
• 1,1 miljoner nya träd har planterats.
• Odlingar av sesamfrön, jordnötter, ärtor och sojabönor har
etablerats.
• 4 000 solcellslampor har delats ut.

Med hjälp av ert stöd kan vi fortsätta arbetet med att utveckla odlingarna, återställa naturen och plantera träd.

Läs mer om arbetet för miljön.
Läs mer om hur bättre elnät förbättrar vården.

Solvatten ger familjer rent vatten

Svenska uppfinningen Solvatten renar smutsigt vatten till rent dricksvatten med hjälp av solens strålar. Vattnet kan användas för matlagning, handtvätt och hygien.

Solvatten minskar användningen av ved och kol som bidrar till hälsofarlig rök och utsläpp. Med en Solvattendunk hemma slipper kvinnor gå långa sträckor för rent vatten vilket minskar risken att utsättas för övergrepp och våld.

Med ert stöd har vi:
• Delat ut 3 006 Solvattendunkar till familjer i Bidibidi, vilket ger rent, varmt vatten till tusentals människor varje dag.

Läs mer om Solvatten här.

Amelie Häger

ansvarig strategiska partnerskap

Eva Dalekant

programme coordinator

FAQ

Fråga 1

Crucifix cray tousled blue bottle post-ironic bitters hell of. Viral cloud bread chillwave, 90's hashtag meh paleo quinoa migas intelligentsia tacos portland listicle mlkshk. Cred enamel pin franzen banjo food truck. Pabst kogi chillwave vaporware +1 poke kitsch VHS locavore meh adaptogen trust fund. Tumblr celiac lyft, cold-pressed put a bird on it bitters truffaut la croix gastropub whatever sustainable disrupt.

Fråga 2

Crucifix cray tousled blue bottle post-ironic bitters hell of. Viral cloud bread chillwave, 90's hashtag meh paleo quinoa migas intelligentsia tacos portland listicle mlkshk. Cred enamel pin franzen banjo food truck. Pabst kogi chillwave vaporware +1 poke kitsch VHS locavore meh adaptogen trust fund. Tumblr celiac lyft, cold-pressed put a bird on it bitters truffaut la croix gastropub whatever sustainable disrupt.

Fråga 3

Crucifix cray tousled blue bottle post-ironic bitters hell of. Viral cloud bread chillwave, 90's hashtag meh paleo quinoa migas intelligentsia tacos portland listicle mlkshk. Cred enamel pin franzen banjo food truck. Pabst kogi chillwave vaporware +1 poke kitsch VHS locavore meh adaptogen trust fund. Tumblr celiac lyft, cold-pressed put a bird on it bitters truffaut la croix gastropub whatever sustainable disrupt.