Bidibidi

Afrikas största flyktingbosättning

Bidibidi i norra Uganda är den största flyktingbosättningen i Afrika med 270 000 flyktingar. 85 procent av dem är kvinnor och barn.

Projektet En bättre framtid för flyktingar i Uganda är en unik möjlighet för företag, stiftelser och privatpersoner att göra konkret skillnad för människorna i Bidibidi. Fyra områden är prioriterade: Utbildning, skydd & stöd, miljö & energi och rent vatten.

Bättre skola för barn på flykt

I Bidibidi är nästan 60 procent av bosättningens befolkning i skolåldern, men de skolor som finns är överfulla och har för få lärare. Vi har byggt ut en högstadie- och gymnasieskola i lägret och ger lärare och elever stöd. Men trots många insatser är det fortfarande tusentals barn och ungdomar som står utanför. Med hjälp av er kan vi förbättra möjligheterna till utbildning med utbyggnad av klassrum och toaletter, vidareutbildning av lärare och insatser för att förbättra elevernas välmående.

Läs mer

Skydd och stöd till utsatta familjer

Många av flyktingarna i Bidibidi har upplevt sexuella övergrepp, tortyr och kommit ifrån sina familjer under flykten. Med ert stöd kan vi hjälpa fler särskilt utsatta kvinnor och barn. Vi ser också till att flyktingar i behov av psykosocialt stöd får specialiserad vård.

Läs mer

Grönare områden och mer energi

Med er minskar vi påverkan på naturen och miljön i Bidibidi genom att utvidga elnätet och skapa grönare och mer hållbara områden. Vi planterar 1,1 miljoner nya träd, bygger nya plantskolor och utökar elnätet kring offentliga byggnader och delar ut solcellslampor till skolelever.

Läs mer

Solvatten ger familjer rent vatten

Svenska uppfinningen Solvatten renar smutsigt vatten till rent dricksvatten med hjälp av solens strålar. Vattnet kan användas för matlagning, handtvätt och hygien. Tillammans med er har vi delat ut 3 006 Solvattendunkar till familjer i Bidibidi, vilket ger rent vatten varje dag till tusentals människor.

Läs mer

Gör som andra
bolag tidigare har gjort

Leggings tote bag chillwave direct trade poke, +1 you probably haven't heard of them forage.

Bosse Bildoktor, VD

Leggings tote bag chillwave direct trade poke, +1 you probably haven't heard of them forage.

Bosse Bildoktor, VD

Leggings tote bag chillwave direct trade poke, +1 you probably haven't heard of them forage.

Bosse Bildoktor, VD

Bidibidi
Uganda

Du kan göra skillnad!

Med din hjälp vill vi ge över 270 000 människor
ett bättre och mer värdigt liv i Bidibidi.

Tack! Vi kommer inom kort höra av oss.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Nyheter från
projektet i Bidibidi

Vad är UNHCR?

På uppdrag av FN leder UNHCR, FN:s flyktingorgan, internationella insatser för att skydda människor som har tvingats fly från sina hem på grund av krig, konflikt och förföljelse. UNHCR kämpar för deras rättigheter, ger dem livräddande nödhjälp och skapar lösningar för en trygg framtid.

Sverige för UNHCR har 90-konto och är UNHCR:s svenska partner. Vi samlar in pengar från den privata sektorn – företag, stiftelser och privatpersoner – och ökar medvetenheten bland allmänheten om människor som har tvingats fly sina hem.