Bidibidi

Afrikas största flyktingbosättning

Bidibidi i norra Uganda är den största flyktingbosättningen i Afrika, 240 000 flyktingar lever där. 85 procent av dem är kvinnor och barn.

Projektet En bättre framtid för flyktingar i Uganda är en unik möjlighet för företag, stiftelser och privatpersoner att göra konkret skillnad för människorna i Bidibidi. Fyra områden är prioriterade: Utbildning, skydd & stöd, miljö & energi och rent vatten.

Bättre skola för barn på flykt

I Bidibidi är nästan 60 procent av bosättningens befolkning i skolåldern, men de skolor som finns är överfulla och har för få lärare. Hjälp oss renovera och bygga ut en skola, se till att fler barn kan studera, förbättra utbildningskvaliteten och se till att fler får söka stipendier för utbildning på högre nivå.

Läs mer

Skydd och stöd till utsatta familjer

Många av flyktingarna i Bidibidi har upplevt sexuella övergrepp, tortyr och kommit ifrån sina familjer under flykten. Med ert stöd bygger vi ett nytt skyddat boende för särskilt utsatta kvinnor och barn. Vi ser också till att flyktingar i behov av psykosocialt stöd får specialiserad vård.

Läs mer

Grönare områden och mer energi

Med er minskar vi påverkan på naturen och miljön i Bidibidi genom att utvidga elnätet och skapa grönare och mer hållbara områden. Vi planterar 150 000 träd, bygger tre nya plantskolor, bildar fem skogsområden, utökar elnätet kring offentliga byggnader och delar ut solcellslampor till skolelever.

Läs mer

Solvatten ger familjer rent vatten

Svenska uppfinningen Solvatten renar smutsigt vatten till rent dricksvatten med hjälp av solens strålar. Vattnet kan användas för matlagning, handtvätt och hygien. Tillammans med er delar vi ut 1 008 Solvattendunkar till familjer i Bidibidi, vilket ger rent vatten varje dag till över 5 000 människor.

Läs mer

Gör som andra
bolag tidigare har gjort

Leggings tote bag chillwave direct trade poke, +1 you probably haven't heard of them forage.

Bosse Bildoktor, VD

Leggings tote bag chillwave direct trade poke, +1 you probably haven't heard of them forage.

Bosse Bildoktor, VD

Leggings tote bag chillwave direct trade poke, +1 you probably haven't heard of them forage.

Bosse Bildoktor, VD

1 000 000 kr
insamlat hittills till projektet i Bidibidi.
Insamlingsmål: 5,9 miljoner kronor.
2021-09-13
Bidibidi
Uganda

Du kan göra skillnad!

Med din hjälp vill vi ge över 230 000 människor ett bättre och mer värdigt liv i Bidibidi.

Tack! Vi kommer inom kort höra av oss.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Nyheter från
projektet i Bidibidi

Vad är UNHCR?

På uppdrag av FN leder UNHCR, FN:s flyktingorgan, internationella insatser för att skydda människor som har tvingats fly från sina hem på grund av krig, konflikt och förföljelse. UNHCR kämpar för deras rättigheter, ger dem livräddande nödhjälp och skapar lösningar för en trygg framtid.

Sverige för UNHCR har 90-konto och är UNHCR:s svenska partner. Vi samlar in pengar från den privata sektorn – företag, stiftelser och privatpersoner – och ökar medvetenheten bland allmänheten om människor som har tvingats fly sina hem.