June 20, 2023

Dr. Samuel kämpar för att alla ska få vård

Men solenergin räcker inte till för att ge människor på flykt i Bidibidi den vård som de behöver.

Allt finns på plats för ett fullt fungerande hälsocenter med vård av hög klass. Förutom ordentlig elförsörjning.

Du kan se till så att kuvöser, blodfrysar och syrgasmaskiner kan användas när människorna i Bidibidi behöver dem.

- Solenergin som vi har nu räcker inte, säger Dr. Samuel Onyaiti, läkare på UNHCR:s hälsocenter i Bidibidi.

Flyktingbosättningen Bidibidi ligger i norra Uganda precis vid gränsen till Sydsudan. Hit har 270 000 människor från Sydsudan tagit sin tillflykt undan det fruktansvärda inbördeskriget i hemlandet. Majoriteten är kvinnor och barn. Hälsocentret är en livlina för tusentals av dem.

Gravida kvinnor, sjuka barn och äldre behöver vård. UNHCR:s personal kämpar för att bosättningens invånare ska få den vård som de behöver.

- Men hälsocentret saknar resurser och utrustning som kuvöser, blodfrys och syrgasmaskiner kan inte användas i den omfattning som behövs, säger Dr. Samuel Onyaiti.

- Alla sjukvårdsinsatser kräver elektricitet. Vi har mycket utrustning som ska fungera här. Det behövs mer energi för att vi ska kunna ge den högkvalitativa vård som invånarna här behöver.

Vård som drivs av solenergi

Majoriteten av hälsocentrets utrustning drivs av solenergi. Bidibidi har bland annat en blodfrys som ska underhållas dygnet runt och kuvöser tillgängliga för för tidigt födda barn. UNHCR:s projekt ska ge hälsocentret förbättrad utrustning och energitillgång.

- Våra största utmaningar handlar främst om infektionssjukdomar. Främst gäller det malaria, men även vissa diarrésjukdomar. Ett annat stort behov ser vi inom mödravård och reproduktiv hälsa, säger Dr. Samuel Onyaiti.

- Jag ser fram emot att vem som helst, när som helst, ska kunna få den vård de behöver, och att vården är av bra kvalitet. Det är min passion.

En kuvös som inte kan användas på grund av elbrist.
Syrgasmaskin på hälsocentret.
Väntrummet utanför Bidibidis mödravårdsmottagning. Foton: UNHCR Uganda

Tryggare vård för alla

Ugandas mångåriga solidaritet och välkomnande av flyktingar från grannländerna har bidragit till en lång rad positiva effekter. Samtidigt finns många utmaningar kvar. Flyktinghushållen äger i genomsnitt mindre än en ljuskälla var och är beroende av lågkvalitativa bränslen som fotogen och ved. Sjukhus, vårdcentraler och allmänna byggnader har inte el nog för att driva viktiga delar av sin verksamhet.

Genom er finansiering kommer vi att kunna göra området tryggare för alla. Stabilare elförsörjning till sjukhus, vårdcentraler och mödravårdsmottagningar ger bättre vård och innebär bland annat att situationen för gravida kvinnor blir tryggare.

Med hjälp av ert stöd kan vi:

  • Bygga ut elnätet kring offentliga byggnader, sjukhus, allmänna platser och flyktinghemmen.
  • Dela ut solcellslampor till elever i Bidibidi.
  • Se till att flyktingar i behov av psykosocialt stöd får specialiserad vård.
  • Ge gravida kvinnor och nyfödda barn den vård och omsorg de behöver.

Fakta: Flyktingar i Uganda

Uganda är ett av de länder i världen som tar emot flest flyktingar efter Turkiet, Colombia, Tyskland och Pakistan – och det största mottagarlandet i Afrika.

Just nu bor 1,4 miljoner flyktingar och asylsökande i Uganda – väster om Nilen, i norr och i sydväst, samt i huvudstaden Kampala.

Majoriteten av flyktingarna kommer från Sydsudan (880 600 människor), men även från Demokratiska republiken Kongo (415 000) och Burundi (48 300). Ytterligare 80 300 flyktingar har befunnit sig i långvarig exil i landet under de senaste tre decennierna.

94 procent av alla flyktingar bor i bosättningar tillsammans med lokalbefolkningen, och de återstående sex procenten bor i städer.

Fakta: Bidibidi

Bidibidi ligger i norra Uganda precis vid gränsen till Sydsudan. Bosättningen byggdes upp under 2016 då många sydsudanesiska flyktingar tvingades fly undan den växande konflikt som bröt ut i Juba samma år.

Från obebodd mark blev Bidibidi snabbt den största flyktingbosättningen i Uganda och på hela den afrikanska kontinenten. I dag bor där drygt 270 000 flyktingar från Sydsudan. Omkring 87 procent av alla flyktingar i Bidibidi är kvinnor och barn, och 20 procent är ungdomar.