June 20, 2023

"Jag har allt mitt fokus på skolan"

Edita är ett av alla flyktingbarn i Uganda som UNHCR vill ge bättre möjligheter genom en utbildning.

Flera årsinbördeskrig har tvingat miljontals människor på flykt från Sydsudan. Familjer har lämnats sina hem, barn har lämnat sin skolgång.

En av dem är Edita Diku Thomas, som har flytt till flyktingbosättningen Bidibidi i Uganda. Hon är ett av alla barn som UNHCR vill ge bättre möjligheter.

- Jag har allt mitt fokus på min utbildning, säger Edita. 

Flyktingbosättningen Bidibidi ligger i norra Uganda precis vid gränsen till Sydsudan. Hit har 270 000 människor från Sydsudan tagit sin tillflykt undan det fruktansvärda inbördeskriget i hemlandet. Nästan 60 procent av de som bor i bosättningen är i skolåldern.


Edita Diku Thomas är en av dem.
 Hon flydde med sin familj undan striderna i Sydsudan.

- Vi flydde på grund av kriget. Det var därför vi lämnade Sydsudan. Kriget var så svårt, och många människor förlorade sina liv, säger hon.

- Vi ville inte dö där, det var därför vi kom hit för att söka skydd. 

Editas stora fokus ligger på hennes utbildning. Den innebär en chans att bygga upp ett annat liv än det i flyktingbosättningen. Att fly från sitt hem innebar inte bara att hon tvingades lämna sina vänner, sin vardag och allt hon ägde. Hon tvingades även avbryta sina studier.

- Vi hade ett så fint hem. Jag saknar så många saker. Att leva där var väldigt fint. Utbildningen där var också bra, säger hon.

- Jag är verkligen så besviken på hur det blev med min utbildning. Vid det här laget hade jag kunnat ta mig någonstans. Inte vara på samma plats som jag var innan.

Fokus på utbildning

Men Edita vägrar ge upp. Trots att förutsättningarna i nuläget är allt annat än perfekta.

- Jag har allt mitt fokus på min utbildning. Men vi är för många i klassen, vissa tvingas delta genom att lyssna genom fönstret. Och vi har för få lärare. Det finns inte heller några rena toaletter, säger hon.

Alla barn får inte plats i skolan, vissa får följa lektionerna genom ett fönster eller hål i väggen. Foto: UNHCR/Isaac Kasamani
Insidan av Editas klassrum. Här trängs eleverna varje skoldag. Foto: UNHCR Uganda

Trots stora ansträngningar från UNHCR och värdlandet Uganda kan inte alla barn och ungdomar gå i skolan. De skolor som finns är överfulla och har för få lärare. Projektet En bättre framtid för flyktingar i Uganda vill ändra på det. UNHCR vill göra det möjligt för de barn och ungdomar som inte går i skolan att återvända till skolbänken och samtidigt motverka risken att de som redan får utbildning hoppar av.

Projektet kommer att ge flyktingbarn och ungdomar tillgång till utbildning av hög kvalitet på grundskole-, gymnasie- och universitetsnivå. Precis sådana förutsättningar som hjälper motiverade barn och ungdomar som Edita.


- För mig är målet att bli sjuksköterska. Att bli sjuksköterska är ingenting som är enkelt. Det krävs fokus. Jag behöver koncentrera mig på vetenskapen, så att jag kan nå dit, säger hon.

Skola skapar framtidstro

Vårt stöd har bland annat gjort att:

• Högstadie- och gymnasieskolan Valley View Secondary School har byggts ut och nu kan ta emot mycket fler elever. Det är högre kvalitet på undervisningen och elever och lärare har en betydligt bättre fysisk skolmiljö.
• På de andra skolorna i Bidibidi har lärare och elever fått stöd med bland annat modernare undervisningsmetoder, arbete mot psykisk ohälsa och ekoklubbar med trädplantering.

Med hjälp av ert stöd kan vi fortsätta förbättra möjligheterna till utbildning med utbyggnad av klassrum och toaletter, vidareutbildning av lärare och insatser för att förbättra elevernas välmående.

Fakta: Flyktingar i Uganda

Uganda är ett av de länder i världen som tar emot flest flyktingar efter Turkiet, Colombia, Tyskland och Pakistan – och det största mottagarlandet i Afrika.

Just nu bor 1,4 miljoner flyktingar och asylsökande i Uganda – väster om Nilen, i norr och i sydväst, samt i huvudstaden Kampala.

Majoriteten av flyktingarna kommer från Sydsudan (880 600 människor), men även från Demokratiska republiken Kongo (415 000) och Burundi (48 300). Ytterligare 80 300 flyktingar har befunnit sig i långvarig exil i landet under de senaste tre decennierna.

94 procent av alla flyktingar bor i bosättningar tillsammans med lokalbefolkningen, och de återstående sex procenten bor i städer.

Fakta: Bidibidi

Bidibidi ligger i norra Uganda precis vid gränsen till Sydsudan. Bosättningen byggdes upp under 2016 då många sydsudanesiska flyktingar tvingades fly undan den växande konflikt som bröt ut i Juba samma år.

Från obebodd mark blev Bidibidi snabbt den största flyktingbosättningen i Uganda och på hela den afrikanska kontinenten. I dag bor där drygt 270 000 flyktingar från Sydsudan. Omkring 87 procent av alla flyktingar i Bidibidi är kvinnor och barn, och 20 procent är ungdomar.