June 20, 2023

Skyddshus där kvinnor kan läka

Kvinnor och barn i Bidibidi som har upplevt övergrepp och tortyr behöver få skydd och stöd.

Många av flyktingarna i Bidibidi har upplevt sexuella övergrepp, tortyr och kommit ifrån sina familjemedlemmar. De behöver få skydd och kunna leva i trygghet.
UNHCR:s skyddshus i flyktingbosättningen Bidibidi är redan överfulla. Med er hjälp kan vi ändra på det.


Känslomässigt och psykiskt trauma är vanligt bland de flyktingar som har upplevt eller bevittnat våld mot familjer eller vänner. Väl på plats i bosättningen finns det fortsatt risk för att de ska utsättas för brott.

Efter år av krig och brist på lag och ordning har sexuellt- och könsbaserat våld normaliserats. I till exempel Sydsudan har sexuellt våld använts som ett krigsvapen.

- Jag jobbar med att skydda människor på flykt här i Bidibidi. Jag står här framför ett skyddat boende för kvinnor som överlevt sexuellt våld, säger Juliet Tajiri på UNHCR i Bidibidi.

Bakom Juliet rör sig mammor och deras barn. I det skyddade boendet finns plats för återhämtning och läkning efter övergrepp och liknande trauman.

- På det här boendet bor det kvinnor och barn som har utsatts för könsbaserat våld i hemmet. Det är en trygg plats där de kan läka och återhämta sig, säger Juliet Tajiri.

Lider av psykisk ohälsa

Investeringar i bosättningens infrastruktur är avgörande för att förebygga att barn och kvinnor utsätts för våld på nytt. Bra belysning, separerade toaletter och, framför allt, skyddade boenden. De nuvarande skyddade boendena är trånga och räcker inte till för att ta emot alla flyktingar i behov av hjälp.

Det finns också ett stort behov av psykosocialt stöd för flyktingar som har varit med om trauman eller blivit utsatta för sexuellt våld. Den psykiska ohälsan bland flyktingar i Bidibidi är stor.

Vårt stöd har bland annat gjort att:
• Ett skyddat boende har byggts ut så att det nu finns plats för fler som behöver akut skydd.
• De boende har en bättre miljö samt får mer psykologiskt stöd och hjälp till egen försörjning.

Med hjälp av ert stöd kan mer stöd ges till utsatta kvinnor och barn i akut behov av skydd.

Aisha Christie är på flykt från Sydsudan med sina barn Jipsun, 6 år och Jonathan, 4.
Kiden har flytt från Sydsudan med sin son Isaac, nio månader. Foton: UNHCR/David Azia

Fakta: Flyktingar i Uganda

Uganda är ett av de länder i världen som tar emot flest flyktingar efter Turkiet, Colombia, Tyskland och Pakistan – och det största mottagarlandet i Afrika.

Just nu bor 1,4 miljoner flyktingar och asylsökande i Uganda – väster om Nilen, i norr och i sydväst, samt i huvudstaden Kampala.

Majoriteten av flyktingarna kommer från Sydsudan (880 600 människor), men även från Demokratiska republiken Kongo (415 000) och Burundi (48 300). Ytterligare 80 300 flyktingar har befunnit sig i långvarig exil i landet under de senaste tre decennierna.

94 procent av alla flyktingar bor i bosättningar tillsammans med lokalbefolkningen, och de återstående sex procenten bor i städer.

Fakta: Bidibidi

Bidibidi ligger i norra Uganda precis vid gränsen till Sydsudan. Bosättningen byggdes upp under 2016 då många sydsudanesiska flyktingar tvingades fly undan den växande konflikt som bröt ut i Juba samma år.

Från obebodd mark blev Bidibidi snabbt den största flyktingbosättningen i Uganda och på hela den afrikanska kontinenten. I dag bor där drygt 270 000 flyktingar från Sydsudan. Omkring 87 procent av alla flyktingar i Bidibidi är kvinnor och barn, och 20 procent är ungdomar.