June 20, 2023

Svensk vattendunk löser stora problem

Solvatten ger rent vatten till människor på flykt - med‍ hjälp av solens strålar.

Den svenska uppfinningen Solvatten är en smart vattendunk som värmer och renar vatten med solens hjälp. Den ger familjer på flykt rent vatten och minskar risken för att barn blir sjuka och att kvinnor utsätts för övergrepp.

Solvatten är en smart svensk innovation som ger en lösning på en av de största utmaningar som familjer på flykt möter: tillgång till rent vatten.

Solvatten renar smutsigt vatten till rent dricksvatten med hjälp av solens strålar – utan kemiska tillsatser, elektricitet eller avancerade filter. Vattnet värms också upp och kan direkt användas för matlagning och för säker handtvätt och hygien. En Solvattendunk förser en familj med rent, varmt vatten i 7-10 år.

Genom projektet En bättre framtid för flyktingar i Uganda har vi delat ut 3 006 Solvattendunkar till familjer i Bidibidi. Tack vare det får tusentals människor tillgång till rent vatten.

Rent varmt vatten är avgörande för att skydda små barn mot vatten- och hygienrelaterade sjukdomar. När barnen är friskare så ökar också möjligheten att delta i skola och undervisning. Under coronapandemin är tillgången till rent och varmt vatten viktigare än någonsin.

Tack vare möjligheten att rena vatten hemma tvingas inte kvinnor gå långa sträckor för att hämta rent vatten - vilket minskar risken att utsättas för övergrepp och
våld.

Svensk uppfinning

Petra Wadström är grundare av Solvatten. När Petra var på en resa i Indonesien såg hon med egna ögon hur kvinnor drabbades hårt av att inte ha tillgång till rent vatten. Hon ville hitta en långsiktig och hållbar lösning - och kom på idén att använda solens energi som vattenrenare.

Petra Wadström, grundare av Solvatten.

Några år senare började Solvatten tillverkas i en fabrik i Skåne, och snart kunde människor runt om i världen börja rena och värma upp sitt eget vatten med hjälp av solen.⁣

- I de områden där solen lyser som mest är vattensituationen som värst. Det finns i dag minst 2 miljarder människor som inte har rent vatten hemma, säger Petra Wadström.⁣⁣

Används i Uganda

Tack vare den innovativa vattendunken får hundratusentals människor över hela världen rent vatten varje dag. Solvatten-metoden används redan i Uganda i större skala och ger rent och varmt vatten till människor i landets flyktingbosättningar. En dunk beräknas minska behovet av ved och kol motsvarande 50 medelstora träd under sin livstid. När vi har delat ut 1 008 dunkar innebär det att mer än 50 000 träd kan stå kvar istället för att huggas ner, utan att kompromissa med människors livsvillkor eller behov av energi.

Med hjälp av ert stöd har vi:

• Delat ut 3 006 Solvattendunkar till familjer i Bidibidi, vilket ger rent, varmt vatten varje dag till tusentals människor.

Fakta: Solvatten

Solvatten är en vattendunk som renar vatten med hjälp av solens uv-strålar.

Det smutsiga vattnet hälls genom ett tygfilter som rensar bort de värsta föroreningarna. Sedan öppnas vattendunken som en bok och är redo för solens renande strålar.

Efter några timmar visar en grön smiley att vattnet är säkert för att laga mat, bada, tvätta och dricka.

Tack vare Solvatten kan människor hämta vatten närmare sina hem, från platser och vattenhål som de tidigare undvikit på grund av smutsigt vatten. Det ger dem mer tid att arbeta, försörja sig och gå i skolan.

Fakta: Flyktingar i Uganda

Uganda är ett av de länder i världen som tar emot flest flyktingar efter Turkiet, Colombia, Tyskland och Pakistan – och det största mottagarlandet i Afrika.

Just nu bor 1,4 miljoner flyktingar och asylsökande i Uganda – väster om Nilen, i norr och i sydväst, samt i huvudstaden Kampala.

Majoriteten av flyktingarna kommer från Sydsudan (880 600 människor), men även från Demokratiska republiken Kongo (415 000) och Burundi (48 300). Ytterligare 80 300 flyktingar har befunnit sig i långvarig exil i landet under de senaste tre decennierna.

94 procent av alla flyktingar bor i bosättningar tillsammans med lokalbefolkningen, och de återstående sex procenten bor i städer.

Fakta: Bidibidi

Bidibidi ligger i norra Uganda precis vid gränsen till Sydsudan. Bosättningen byggdes upp under 2016 då många sydsudanesiska flyktingar tvingades fly undan den växande konflikt som bröt ut i Juba samma år.

Från obebodd mark blev Bidibidi snabbt den största flyktingbosättningen i Uganda och på hela den afrikanska kontinenten. I dag bor där drygt 270 000 flyktingar från Sydsudan. Omkring 87 procent av alla flyktingar i Bidibidi är kvinnor och barn, och 20 procent är ungdomar.